Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 25.04.2012 Pykälä 10Nuorisolautakunta
§ 10
25.04.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

NUOLTK § 10
Nuorisolautakunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on nuorisolautakunnan päättämällä tavalla toimitettu nuorisolautakunnan jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet nuorisolautakunnan jäsenistä.

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään kuusi jäsentä.

Kokouskutsu toimitetaan nuorisolautakunnan jäsenille ja varajäsenille postitse lautakunnan kokousta edeltävällä viikolla.

Vastuualueen esimiehellä on oikeus olla läsnä kokouksissa.

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku
©