Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 25.04.2012 Pykälä 12Nuorisolautakunta
§ 12
25.04.2012

 

Talouden seurantaraportti 1.1. - 31.3.2012/nuorisolautakunta

 

NUOLTK § 12

 

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurannan tulee olla jatkuvaa ja poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tulee puuttua välittömästi, jos aihetta ilmenee. Osavuosikatsaukset tulee käsitellä myös lautakunnissa. Suositeltavaa on käsitellä lautakunnissa talouden seurantaraportteja myös osavuosiraporttien välisenä aikana.

 

Nuorisolautakunnan talousarvion valtuustoon nähden sitovien kokonaisuuksien kirjanpidon toteutuma 31.3.2012 on seuraava (ulkoiset menot):


Nettomenot
(€)
TA 2012
Käyttö 1-3/2012
Käyttö %
Käyttö 1-3/2011
Erotus
2011/2012
Nuorisotyö ja hallinto
 
-581 183
 
-112 220
 
19,3
 
-84 450
 
-27 770
Erityis-
nuorisotyö
 
-75 349
 
-12 158
 
16,1
 
-11 370
 
- 788
Koululaisten ap/ip-toiminta
 
-501 686
 
-52 215
 
10,4
 
-58 116
 
5 901
NUORISO-
LTK
 
-1 158 218
 
-176 593
 
15,2
 
-153 937
 
-22 656

Nettomenot sisältävät vain ulkoiset menot, koska mm. sisäisiä vuokria ei ole kirjattu vielä alkuvuonna. Nuorisolautakunnan käyttöprosentti tasaisella laskentakaavalla lomarahojen maksaminen heinäkuussa huomioiden voisi olla 23,8 %.

 

Lisätiedot
Kirsi Riihioja, p.050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta merkitsee talouden seurantaraportin 31.3.2012 tiedoksi.

 

Päätös
Keskustelun jälkeen nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku
©