Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 25.04.2012 Pykälä 15
Nuorisolautakunta
§ 15
25.04.2012

 

Tiedoksiannettavat asiat 

NUOLTK § 15

 

Liitteet
nro 1/nuoltk 25.4.2012:

- seuraa luettelo tiedoksi annettavista asioista.

Luettelon mukaiset kirjeet ovat nähtävänä kokouksessa.

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta päättää merkitä tiedoksi luettelossa mainitut tiedotusluonteiset asiat.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 25.04.2012 | Avaa haku
©