Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 25.04.2012 klo 17.00 - 17.45


 Pykälä   Otsikko  
 
  10 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  11 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  12 Talouden seurantaraportti 1.1. - 31.3.2012/nuorisolautakunta
  13Vapaa-aikapalvelujen kokonaissuunnitelma 2012
  14 Iltapäivätoiminnan asiakastyytyväisyyskysely
  15Tiedoksiannettavat asiat
  16 Nuorisolautakunnan seuraava kokous

 Osallistuja   Tehtävä
 
  Pikkuvirta Rakel Pj.
  Moimas Loredana Jäsen
  Poskiparta Sanna Jäsen
  Yliaho Leena Jäsen
  Koskinen Hans Varajäsen
  Sara-aho Mira Varajäsen
  Työppönen Jenna Nuorisoedustaja
  Yli-Pihlaja Sami Esittelijä
  Riihioja Kirsi Hallintopäällikkö
  Uusi-Kouvo Eila Vastaava nuorisotyönt.
  Alanen Päivi Pöytäkirjanpitäjä


©