Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku

Veittijärven koulun johtokunta
Pöytäkirja 29.05.2012 Pykälä 1Veittijärven koulun johtokunta
§ 1
29.05.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

VEIJTK § 1
Veittijärven koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku
©