Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku

Veittijärven koulun johtokunta
Pöytäkirja 29.05.2012 Pykälä 3Veittijärven koulun johtokunta
§ 3
29.05.2012

 

Johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävänä

 

VEIJTK § 3
Kaupungin hallintosäännön 31 §:n (Pöytäkirjan laatiminen) mukaan toimielimien pöytäkirjaan merkitään:

 

3
laillisuustietoina:

-----

3.4
merkintä pöytäkirjan tarkastukesta sekä merkin

tä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut

yleisesti nähtävänä.

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää pitää johtokunnan pöytäkirjat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon tiistaina kello 10-15 kansliassa Veittijärven koululla.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Veittijärven koulun johtokunta | Pöytäkirja 29.05.2012 | Avaa haku
©