Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku

Metsäkylän koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.05.2012 Pykälä 1Metsäkylän koulun johtokunta
§ 1
30.05.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

METJTK § 1
Metsäkylän koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku
©