Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku

Metsäkylän koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.05.2012 Pykälä 3
Metsäkylän koulun johtokunta
§ 3
30.05.2012

 

Metsäkylän koulun tuntijaon muuttaminen

 

METJTK § 3
Johtokunnan tehtävänä on sivistystoimen johtosäännön

22 §:n mukaisesti hyväksyä mm. opetussuunnitelman koulukohtaiset osat.

 

Nykyisellään Metsäkylän koulussa on 5.-6. luokkalaisille taito- ja taideaineita vain 16 tuntia.

 

Jotta oppilaille saataisiin perusopetuksen taito- ja taideaineissa 18 tunnin yhteistuntimäärä, tulee viidensille luokille lisätä yksi tunti liikuntaa ja kuudensille luokille yksi tunti kuvataidetta.

 

Oheismateriaali
- Metsäkylän koulun tuntijako

 

Lisätiedot
Ari Anttila, p. 050 561 1126, ari.anttila@ylojarvi.fi  

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää muuttaa tuntijaon lisäämällä viidensille luokille yhden tunnin liikuntaa ja kuudensille luokille yhden tunnin kuvataidetta.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku
©