Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku

Metsäkylän koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.05.2012 Pykälä 4
Metsäkylän koulun johtokunta
§ 4
30.05.2012

 

Palaute kuluneesta lukuvuodesta 2011-2012

 

METJTK § 4
Sivistystoimen johtosäännön 22 §:n mukaisesti koulun johtokunta vahvistaa erikseen oppilaitoksen tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskevan arviointisuunnitelman.

 

Metsäkylän koulun oppilaiden vanhemmille annettiin Wilman kautta täytettäväksi sähköinen arviointilomake, jossa kysellään kuluneesta lukuvuodesta.

 

Vastausaikaa oli 10 päivää. Kyselyn tuloksista laadittu yhteenveto seuraa esityslistan oheismateriaalina.

 

Oheismateriaali
- Arviointikyselyn tulokset

 

Lisätiedot
Ari Anttila, p. 050 561 1126, ari.anttila@ylojarvi.fi  

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta perehtyy arviointikyselyn tuloksiin ja arvioi lukuvuodelle asetettujen tavoitteiden toteutumista. 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.05.2012 | Avaa haku
©