Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 22.08.2012 Pykälä 21Nuorisolautakunta
§ 21
22.08.2012

 

Talouden seurantaraportti 1.4. - 31.7.2012/Nuorisolautakunta

 

NUOLTK § 21

 

Sivistysosaston hallintopäällikkö Kirsi Riihioja:

 

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan talousarvion seurannan tulee olla jatkuvaa ja poikkeamiin toiminnan tavoitteissa tai määrärahojen käytössä tulee puuttua välittömästi, jos aihetta ilmenee. Osavuosikatsaukset tulee käsitellä myös lautakunnissa. Suositeltavaa on käsitellä lautakunnissa talouden seurantaraportteja myös osavuosiraporttien välisenä aikana.

 

Nuorisolautakunnan talousarvion valtuustoon nähden sitovien kokonaisuuksien kirjanpidon toteutuma 31.3.2012 on seuraava (kaikkit menot):

 

Netto-
menot (€)
TA 2012
Käyttö 1-7/2012
Käyttö %
Käyttö 1-7/2011
Erotus
2011/2012
Nuorisotyö ja hallinto
-775 364
-462 904
58,4
-358 313
-104 591
Erityis-
nuorisotyö
-75 791
-40 785
46,2
-24 939
-15 846
Koululaisten ip-toiminta
-615 444
-334 032
54,3
-290 019
-44 013
NUORISOLTK
-1 466 599
-805 784
54,9
-642 127
-163 657


Nettomenot sisältävät kaikki menot mukaanlukien sisäiset vuokrat. Nuorisolautakunnan käyttöprosentti tasaisella laskentakaavalla lomarahojen maksaminen heinäkuussa huomioiden voisi olla 60,0 %.

 

Lisätiedot
Kirsi Riihioja, p.050 524 3371, kirsi.riihioja@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunta merkitsee talouden seurantaraportin 31.7.2012 tiedoksi.

 

Päätös
Keskustelun jälkeen nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku
©