Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku

Nuorisolautakunta
Pöytäkirja 22.08.2012 Pykälä 23Nuorisolautakunta
§ 23
22.08.2012

 

Haja-asutusalueen kylien osalyleiskaavan laajennus ja muutos Antaverkan ja Mutalan välisellä alueella/Nuorisolautakunnan lausunto

 

77/51.511/2009

 

NUOLTK § 23

Kaavoitustoimisto pyytää nuorisolautakunnan lausuntoa Antaverkan ja Mutalan väliselle alueelle laaditusta haja-asutusalueen kylien osayleiskaava- ja osayleiskaavan muutosehdotuksesta. Ehdotus on julkisesti nähtävillä 27.6.- 3.9.2012 Ylöjärven kaupungin kaavoituksessa (Räikäntie 3B) sekä kaupungin internet-sivuilla - Nähtävillä olevat kaavat.

 

Lisätiedot
Vapaa-aikajohtaja Sami Yli-Pihlaja, p. 050 570 2173, sami.yli-pihlaja@ylojarvi.fi

 

Vapaa-aikajohtaja ehdottaa:

Nuorisolautakunnalla ei ole huomauttamista ao. osayleiskaavasta ja sen muutosehdotuksesta.

 

Päätös
Keskustelun jälkeen nuorisolautakunta hyväksyi päätösehdotuksen.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Nuorisolautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku
©