Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku

Maaseudun kehittämislautakunta
Pöytäkirja 22.08.2012 Pykälä 20
Maaseudun kehittämislautakunta
§ 20
22.08.2012

 

Kylien edustajien esitys kylille haettavasta uudesta hankerahasta

 

MAASKELA § 20

 

Kylien tapaamisessa 21.8.2012 on kylien edustajat esittäneet uuden hankkeen perustamista SVYE-hankkeen jatkoksi. Kylien edustajat ovat sitoutuneet kohtuullisesti omarahoitusosuuteen.

 

Maaseudun kehittämislautakunta keskusteli tehdystä esityksestä ja päätti yksimielisesti esittää kaupunginhallitukselle v. 2013 - 2014 hankemäärärahan varaamista jatkohankkeelle. Kaupunginhallituksen talousarviokäsittelyyn mennessä kaupunginhallitukselle tuodaan yksilöidympi hanke-esitys talousarvion käsittelyn yhteyteen.

 

Hanketta voisi alkaa johtamaan perustettava asukaslautakunta.

 

Liitteet
- kylien edustajien esitys 21.8.2012 uuden hankkeen perustamisesta

 

Toimistosihteeri ehdottaa

Maaseudun kehittämislautakunnan seuraavaan kokoukseen tehdään tarkennettu esitys kaupunginhallitukselle hankkeesta vv. 2013 -2014.

 

Päätös
Hyväksyttiin.

- - - - -
Poistuminen | Toimielimet | Maaseudun kehittämislautakunta | Pöytäkirja 22.08.2012 | Avaa haku
©