Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 7Lukion johtokunta
§ 7
28.08.2012

 

KOKOUKSEN LAILLISUUS JA PÄÄTÖSVALTAISUUS 

LUKJTK § 7
Ylöjärven lukion johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään viisi jäsentä.

 

Päätös
Todettiin kokous lailliseksi ja päätösvaltaiseksi


-----
Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©