Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 8Lukion johtokunta
§ 8
28.08.2012

 

PÖYTÄKIRJAN TARKASTAJIEN VALINTA 

LUKJTK § 8
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä ti 4.9.2012 klo 10.00-15.00, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen kello 10.00.

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta valitsee kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.

 

Päätös
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kimmo Mäkinen ja Sanni Jaatinen


-----  
Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©