Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 9Lukion johtokunta
§ 9
28.08.2012

 

LUKION TYÖSUUNNITELMA LV.2012-13

 

653/41.411/2012

 

LUKJTK § 9
Lukion vuosittaisen työn järjestämisestä tulee hyväksyä suunnitelma, joka perustuu voimassa olevaan opetussuunnitelmaan. Sivistysosaston johtosäännön 23 § mukaan koulun työsuunnitelman hyväksyy johtokunta.

 

Lukioasetuksen 3 § mukaan suunnitelmassa määrätään seuraavaa:

 

 

Sivistysosaston johtosäännön 23 § mukaan työsuunnitel-

maan liittyen johtokunta vahvistaa erikseen sekä kodin ja

koulun yhteistyötä että koulun toiminnan arviointia koskevat

suunnitelmat.

 

Liitteet
nro 1/lukion johtokunta28.8.2012, Lukion työsuunnitelma

 

 

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä Ylöjärven lukion työsuunnitelman lukuvuodelle 2012-13.

 

Päätös
Hyväksyttiin tehdyin lisäyksin


-----
Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©