Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 10Lukion johtokunta
§ 10
28.08.2012

 

LUKION ARVIOINTISUUNNITELMA LV. 2012-13

 

LUKJTK § 10
1.) Lukio-Pirko yhteistyön arviointi

2.) Abien kirjoitustulosten vertailu sisäänotto keskiarvoon

3.) Kouluviihtyvyyden ja turvallisuuden arviointi opiskelijoiden keskuudessa

 

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää hyväksyä arvioinnin aihealueet 1.-3. Ylöjärven lukion arvioinnin kohteiksi lv. 2012-13

 

 

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan


-----

 

Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©