Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 11Lukion johtokunta
§ 11
28.08.2012

 

LUKION JA KODIN VÄLISEN YHTEISTYÖN SUUNNITELMA LV. 2012-13

 

LUKJTK § 11
Sivistysosaston johtosäännön 23 § mukaan työsuunnitelmaan liittyen johtokunta vahvistaa erikseen kodin ja koulun yhteistyötä koskevan suunnitelman.

 

Lukio on yhteydessä huoltajiin vanhempainillassa, ryhmäohjaajan ja huoltajan kahden välisessä tapaamisessa, aineenopettajan ja huoltajan välisessä yhteydenpidossa tarpeen mukaan sekä rehtori ja opinto-ohjaajien yhteydenotoissa huoltajiin.

 

Lukio järjestää kaksi vanhempainiltaan lukuvuonna 2012-13:

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä lukion ja kodin välisen yhteistyön suunnitelman lukuvuodelle 2012-13 

Päätös
Hyväksyttiin tehdyin korjauksin.


-----

Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©