Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 12Lukion johtokunta
§ 12
28.08.2012

 

LUKION KEHITTÄMISEN PAINOPISTEALUEET LV. 2012-13

 

LUKJTK § 12


1.) Oppilaskuntatoiminnan kehittäminen uudessa ympäris

tössä

2.) Toisen asteen yhteistyö (opiskelija/opettaja)

3.) Tietotekniikka opetuksen arjessa (läppärit)

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä painostealueet

 

Päätös
Hyväksyttiin esityksen mukaan


-----

 

Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©