Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Lukion johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 13Lukion johtokunta
§ 13
28.08.2012

 

JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN HYVÄKSYMINEN LUKUVUODELLE 2012-13

 

LUKJTK § 13
Sivistystoimenjohtosäännön mukaan johtokunta hyväksyy koulun järjestyssäännöt

 

Liitteet
nro 2/ lukion johtokunta 28.8.2012, Lukion järjestyssäännöt

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä johtossäännön muutokset

 

Päätös
Hyväksyttiin kokouksen esitetyn järjestyssääntödokumentin pohjalta uudeksi lukion järjestyssäännöksi.


-----

 

Poistuminen | Toimielimet | Lukion johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©