Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Vahannan koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 6Vahannan koulun johtokunta
§ 6
28.08.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

VAHJTK § 6
Vahannan koulun johtokunnan laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja, että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©