Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Vahannan koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 7Vahannan koulun johtokunta
§ 7
28.08.2012

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

VAHJTK § 7
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 04.09.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Johtokunta valitsi pöytäkirjantarkastajiksi Niina Järvensivun ja Janne Klemolan.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©