Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Vahannan koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 8
Vahannan koulun johtokunta
§ 8
28.08.2012

 

Lukuvuosisuunnitelmasta päättäminen lv 2012-2013

 

VAHJTK § 8
Perusopetuslain 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Sivistysosaston johtosäännön 23 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun työsuunnitelma ja vahvistaa siihen liittyen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma.

 

Oheismateriaali
- Vahannan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013,
selosteosa

- Vahannan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013,
työjärjestykset

- Vahannan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013,

oppilasmäärä

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan Vahannan koulun lukuvuosisuunnitelman, johon sisältyy kodin ja koulun yhteistyötä koskeva suunnitelma ja tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma ja lähettää sen koulutuslautakunnalle tiedoksi.

 

Päätös
Työjärjestykseen tehtiin 2b -luokan osalta muutos. Ko. luokan musiikintunti siirrettiin tiistaiaamulta klo 8-9 maanantai-iltapäivään klo 12-13. Muutos tehtiin siitä syystä, että säädösten mukaan 2. luokan oppilaan koulupäivä ei saa olla 6-tuntinen. Ilman tehtyä muutosta 2b -luokan oppilailla olisi tiistaipäivisin ollut kuusi oppituntia. Opettajien viikkotuntimääriin muutos ei vaikuta.

 

Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.


-----

 

 

Lisätiedot
Rehtori Päivi Kauko, puh. 050 329 4475

paivi.kauko@ylojarvi.fi
Poistuminen | Toimielimet | Vahannan koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©