Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Keihäslahden koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 7Keihäslahden koulun johtokunta
§ 7
28.08.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

KEIJTK § 7
Keihäslahden koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös:
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


---
Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©