Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Keihäslahden koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 8Keihäslahden koulun johtokunta
§ 8
28.08.2012

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

KEIJTK § 8
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 4.9.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Kati Vähä-Haukijärvi ja Pekka Kuisma.

---
Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©