Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku

Keihäslahden koulun johtokunta
Pöytäkirja 28.08.2012 Pykälä 9
Keihäslahden koulun johtokunta
§ 9
28.08.2012

 

Keihäslahden koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-13

 

653/41.411/2012

 

KEIJTK § 9
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista, opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.


Johtokunnan tehtävänä on sivistysosaston johtosäännön mukaan hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja vahvistaa siihen liittyen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva suunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta koskeva arviointisuunnitelma.

 

Tänä vuonna käytössä on Wilmaan sijoitettu uudistettu lukuvuosisuunnitelma. Tänä ensimmäisenä lukuvuonna suunnitelma on ainoastaan koulun henkilökunnan sekä opetuspäällikön luettavissa. Jatkossa lienee tarkoitus, että myös vanhemmat pääsevät lukemaan lukuvuosisuunnitelmaa.

 

Oheismateriaali
- Keihäslahden koulun lukuvuosisuunnitelma.

 

 

Lisätiedot
Rehtori Anja Elomaa

anja.elomaa@ylojarvi.fi, 044-733 9276

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan Keihäslahden koulun lukuvuosisuunnitelman ajalle 2012-2013 ja vahvistaa lukuvuosisuunnitelmaan sisältyvät kodin ja koulun yhteistyötä sekä lukuvuoden arviointia koskevat osiot.

 

Päätös:
Hyväksyttiin.

---
Poistuminen | Toimielimet | Keihäslahden koulun johtokunta | Pöytäkirja 28.08.2012 | Avaa haku
©