Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku

Moision koulun johtokunta
Pöytäkirja 04.09.2012 Pykälä 1Moision koulun johtokunta
§ 1
04.09.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

MOIJTK § 1
Moision koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen lailliseti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

 

-----
Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku
©