Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku

Moision koulun johtokunta
Pöytäkirja 04.09.2012 Pykälä 4
Moision koulun johtokunta
§ 4
04.09.2012

 

Lukuvuoden 2012-2013 lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen

 

653/41.411/2012

 

MOIJTK § 4
Lukuvuoden 2012-2013 lukuvuosisuunnitelmaesitys on esityslistan liitteenä. Lukuvuonna 2012-2013 Moision koulussa on 466 oppilasta ja 26 perusopetusryhmää. Tilaongelmat eivät liene akuutteja lukuvuoden aikana vaan jokaiselle opetusryhmälle on asianmukainen opetustila kaikilla oppitunneilla. Kotitalousluokkiin ei mahdu kuitenkaan enää yhtäkään ryhmää lisää. Opettajavaihdoksia on useita: uusia lehtoreita ovat Katja Tiihonen (bi,ge,te) ja Heikki Hietava (ma, ke), Annu Viheriälehto (ai,kirj.)ja Leila Kontteli (opo). Uusia tuntiopettajia tai sijaisia ovat Maria Siironen (ai,kirj.), Anna-Leena Sundstedt (li), Jenni Kanninen (erit.op), Hanna Saura (bi,ge). Koulukuraattori on Jaana Kokkinen.

 

Lukuvuosisuunnitelmassa selviävät lukuvuoden painopisteet ja painotukset.

 

Painopisteaihekokaisuus on kaikissa kouluissa osallistuva kansalaisuus ja yrittäjyys. Kehityskohteita Moisiolla ovat erityisesti vastuu ja vastuun kantaminen. Muita lukuvuoden painopisteitä ovat tieto- ja viestintätekniikan opetuskäytön laajentaminen ja monipuolistaminen, kaupungin työhyvinvointisuunnitelman tavoitteiden edistäminen, turvallisuuden ja turvallisuustietoisuuden edistäminen, oppilaiden osallisuuden kehittäminen.

 

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta päättää hyväksyä lukuvuosisuunnitelman lkv 2012-13.

 

Päätös
Hyväksyttiin.

 

-----

 

Liitteet
Lukuvuosisuunnitelma.
Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku
©