Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku

Moision koulun johtokunta
Pöytäkirja 04.09.2012 Pykälä 5Moision koulun johtokunta
§ 5
04.09.2012

 

Kodin ja koulun välisen yhteistoiminnan lukuvuosisuunnitelma

 

MOIJTK § 5
Moision koulussa kodin ja koulun välinen yhteistyö toimii aktiivisesti. Koulusta luokanvalvojat ja myös aineenopettajat ottavat yhteyttä huoltajiin. Koululla toivomme, että huoltajat ottavat myös tarpeen mukaan yhteyttä luokanvalvojaan tai aineenopettajiin. Puutumme nopeasti ongelmiin ja yhdessä huoltajien kanssa päätämme, miten lähdemme ongelmia ratkaisemaan.

 

Huoltajat ilmoittavat edelleen oppilaan poissaolosta ensimmäisen poissaolopäivän aamupäivän aikana koulun opettajainhuoneen puhelimen kautta luokanvalvojalle tai Wilma-ohjelman kautta. Wilma-ohjelman kautta huoltajat selvittävät oppilaan poissaolot luokanvalvojalle. Oppilaat saavat Wilma-tunnukset. Oppilasliittymän kautta oppilaat näkevät heitä koskevat merkinnät, koetaulukon, koulun tiedotteet, viestit koulun henkilökunnalta.

 

Jatkamme edelleen kasvatuskeskustelua, kakea. Kun oppilas on rikkonut koulun järjestyssääntöä, opettaja määrää hänelle kasvatuskeskustelun, jonka aikana oppilas soittaa huoltajalleen ja kertoo, mitä hän on tehnyt. Käytännöllä pyritään vähentämään järjestyssääntöjen rikkomista sekä lisäämään kodin ja koulun välistä tiedonkulkua.

 

Koulusovittelun käyttöä oppilaiden välisten ristiriitatilanteiden ratkaisemiseksi lisätään.

 

Luokanvalvojat ovat kodin ja koulun välisen yhteistyön yhteyshenkilöitä. Huoltajat ovat velvollisia huolehtimaan, että oppilas käy koulua säännöllisesti.

 

Perjantaina 14.9. 2012 Moision koulun osallistuu valtakunnalliseen kodin ja koulun päivään toivottamalla huoltajat tutustumaan Moision koulun arkeen: avoimien ovien päivä.

 

Koulu järjestää luokka-asteittain vanhempainillat lukuvuoden aikana:

-10.9. 7.luokkien vanhempainilta - koulun esittely ja huoltajien ja luokanvalvojan ensimmäinen tapaaminen

 

-8.10. 8. ja 9. luokkien vanhempainilta -ulkopuolinen puhuja, luokanvalvojien tapaaminen

 

- 12.11, 9.luokkien vanhempainilta - jatko-opinnot, oppilaanohjaajat vastaavat

 

 

- 13.5. tulevien 7.-luokkalaisten vanhempainilta, koulun esittely

 

 

- luokanvalvojat pitävät vanhempainvartit kaikkien 7.-luokkalaisten huoltajien kanssa, 8. ja 9. luokkien oppilaiden huoltajille tarjotaan mahdollisuus vanhempainvarttiin, puhelinkeskusteluun tai huoltajien niin halutessa jättää tapaaminen käyttämättä. Vanhempainvartit pidetään 3.jakson loppuun mennessä.

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta hyväksyy kodin ja koulun välisen yhteistoiminnan lukuvuosisuunnitelman.

 

Päätös
Hyväksyttiin.

 

-----
Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku
©