Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku

Moision koulun johtokunta
Pöytäkirja 04.09.2012 Pykälä 6Moision koulun johtokunta
§ 6
04.09.2012

 

Arviointisuunnitelma 2012-2013

 

MOIJTK § 6
Moision koulu jatkaa edellisen lukuvuoden arviointisuunnitelman mukaista arviointia lukuvuonna 2012-2013:

 

-20.9. 2012 oppilaat arvioivat omaa opiskeluaan ja oppilas käy luokanvalvojansa kanssa kahdenkeskiset arviointikeskustelut

 

-12.2. 2013 7. ja 8. luokkien oppilaat arvioivat oman luokkansa työskentelyilmapiiriä. 21.2. on luokanvalvojantunti, jossa luokanvalvojan johdolla keskustellaan arvioinnin tuloksista.

 

-24.4. 2013 9.-luokkalaiset tekevät Moision koulun ja oman opiskelunsa loppuarvioinnin. Luokanvalvojat tekevät luokittaiset yhteenvedot ja opetussuunnitelmatyöryhmä kokoaa opettajainkokoukselle arvion Moision koulun toiminnasta ja kehitystarpeista.

 

-osallistuminen Ylöjärven kaupungin organisoimiin arviointeihin, esim.laatutyön mukainen arviointi.

 

Lukuvuosisuunnitelman tavoitteiden toteutuminen arvioidaan keväällä 2013.

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta päättää hyväksyä Moision koulun arviointisuunnitelman 2012-13.

 

Päätös
Hyväksyttiin.

 

-----
Poistuminen | Toimielimet | Moision koulun johtokunta | Pöytäkirja 04.09.2012 | Avaa haku
©