Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 Pykälä 1Vuorentaustan koulun johtokunta
§ 1
30.08.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

VUOJTK § 1
Vuorentaustan koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku
©