Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 Pykälä 2Vuorentaustan koulun johtokunta
§ 2
30.08.2012

 

Pöytäkirjantarkastajien valinta 

VUOJTK § 2
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 5.9.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen kello kymmentä.

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Terhi Pellisen ja Hannu Kujanpää.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku
©