Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 Pykälä 3Vuorentaustan koulun johtokunta
§ 3
30.08.2012

 

Johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävillä

 

VUOJTK § 3
Kaupungin hallintosäännön 31§:n (pöytäkirjan laatiminen) mukaan toimielimen pöytäkirjaan merkitään:

 

3 laillisuustietoina:

-----

3.4 merkintä pöytäkirjan tarkastuksesta sekä merkintä nähtävänä pidosta, mikäli pöytäkirja on ollut yleisesti nähtävänä.

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää pitää johtokunnan pöytäkirjat yleisesti nähtävänä kokousta seuraavan viikon keskiviikkona kello 10-15 kansliassa Vuorentaustan koululla.

 

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku
©