Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 Pykälä 5
Vuorentaustan koulun johtokunta
§ 5
30.08.2012

 

Vuorentaustan koulun lukuvuoden 2011-2012 toiminnan arviointi

 

VUOJTK § 5
Sivistystoimen johtosäännön 23 §:n mukaisesti koulun johtokunta vahvistaa erikseen oppilaitoksen tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskevan arviointisuunnitelman

 

Rehtori esittelee lukuvuoden 2011-2012 toiminnan.

Tulokset terveyden ja hyvinvoinnin edistämisestä http://www.thl.fi/TEAviisari

Oheismateriaali
-kodin ja koulunvälinen yhteistyö; Wilman kysely

 

Rehtori ehdottaa:
Johtokunta hyväksyy lukuvuoden 2011-2012 toiminnan.

 

 

Päätös
Hyväksyttiin


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku
©