Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 Pykälä 6
Vuorentaustan koulun johtokunta
§ 6
30.08.2012

 

Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

VUOJTK § 6
Perusopetusasetuksen 9§ mukaan opetuksen järjestäjän tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta sekä työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Opettajakunta on hyväksynyt lukuvuosisuunnitelmaan liittyvät asiat kokouksissaan 25.5.2012 ja 13-14.8.2012.

 

Sivistysosaston johtosäännön 23 § mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä opetussuunnitelmaan liittyvä lukuvuosittain laadittava suunnitelma POA:n 9§ mukaisesti.

 

Lisätiedot
Rehtori Tapio Alppi

tapio.alppi@ylojarvi.fi, 050 345 1963

 

Oheismateriaali
-lukuvuosisuunnitelma lv. 2012-2013

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta päättää hyväksyä oheismateriaalina olevan lukuvuosisuunnitelman lukuvuodelle 2012-2013

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----

   
Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Pöytäkirja 30.08.2012 | Avaa haku
©