Poistuminen | Toimielimet | Vuorentaustan koulun johtokunta | Avaa haku

Vuorentaustan koulun johtokunta
Pöytäkirja 30.08.2012 klo 18.00 - 20.30


 Pykälä   Otsikko  
 
  1 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  2 Pöytäkirjantarkastajien valinta
  3 Johtokunnan pöytäkirjojen pitäminen yleisesti nähtävillä
  4 Tuntijaon muutos kuudennen luokan käsitöissä
  5Vuorentaustan koulun lukuvuoden 2011-2012 toiminnan arviointi
  6Lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 Osallistuja   Tehtävä
 
  Luojus Juha-Matti Puheenjohtaja
  Koski Anu varapj.
  Jarvala Tiina jäsen
  Pellinen Terhi jäsen
  Pääsky Jouni varajäsen
  Kujanpää Hannu opettajien edustaja
  Harra-Kerttula Marja henkilökunnan ed.
  Alppi Tapio esittelijä
  Mäkinen Minna koulutusltk ed.


©