Poistuminen | Toimielimet | Vanhan koulun johtokunta | Pöytäkirja 10.09.2012 | Avaa haku

Vanhan koulun johtokunta
Pöytäkirja 10.09.2012 Pykälä 1Vanhan koulun johtokunta
§ 1
10.09.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

VANJTK § 1 §1
Vanhan koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja , että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vanhan koulun johtokunta | Pöytäkirja 10.09.2012 | Avaa haku
©