Poistuminen | Toimielimet | Vanhan koulun johtokunta | Pöytäkirja 10.09.2012 | Avaa haku

Vanhan koulun johtokunta
Pöytäkirja 10.09.2012 Pykälä 3
Vanhan koulun johtokunta
§ 3
10.09.2012

 

Vanhan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

653/41.411/2012

 

VANJTK § 3 § 3
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Sivistysosaston johtosäännön 23 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja vahvistaa siihen liittyen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma.

 

Oheismateriaali
- Vanhan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

Lisätiedot
Vs. rehtori Petri Huutoniemi p. 050 390 4624,

petri.huutoniemi@ylojarvi.fi

 

Vs. rehtori ehdottaa:

Johtokunta päättää hyväksyä Vanhan koulun lukuvuosisuunnitelman vuodelle 2012-2013.

 

Päätös
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

---

 

Lisäksi Vanhan koulun johtokunta haluaa kiinnittää erityistä huomiota seuraaviin asioihin:

 


1.
Vanhan koulun erityispiirteet huomioiden johtokunta edellyttää, että koulun terveydenhoitajan tulisi olla koululla paikalla useammin kuin nykyisin kerran kuukaudessa. Koulumme oppilailla on useilla lääkityksiä sekä muita lääkinnällisiä tarpeita. Terveydenhoitajan läsnäoloa tarvitaan nykyistä useammin.

 


2.
Johtokunta on esittänyt vuonna 2010 , että Vanhan koulun koulunkäynnin ohjaajien työaika olisi 7 h/päivä. Nykytilanteessa kahden koulunkäynnin ohjaajan työaika on ollut 6 h/päivä. Vanhan koulun ohjaajien tarve ei ole muuttunut aikaisemmasta. Päinvastoin tarvetta on lisännyt se, että koulunkäynnin ohjaaja Leena Järvinen on kaupungin koulunkäynnin ohjaajien projektissa mukana vähintään 5 h/viikko. Johtokunta edellyttääkin, että kahden ohjaajan työaika palautetaan aikaisemmalle tasolle eli 7 h/päivä.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Vanhan koulun johtokunta | Pöytäkirja 10.09.2012 | Avaa haku
©