Poistuminen | Toimielimet | Siivikkalan koulun johtokunta | Esityslista 03.09.2012 | Avaa haku

Siivikkalan koulun johtokunta
Esityslista 03.09.2012 Asianro 8Siivikkalan koulun johtokunta
 
03.09.2012

 

8

Siivikkalan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012 - 2013

 

SIIJTK
Perusopetusasetuksen 9§:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

Sivistysosaston johtosäännön 22 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja vahvistaa siihen liittyen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunitelma.

 

Oheismateriaali
- Siivikkalan koulun lukuvuosisuunnitelma lv. 2012 - 2013
- Opettajien työjärjestykset ja toimintasuunnitelmat lv. 2012-2013

 

Lisätiedot
Jutta Marjamäki, p. 050 517 0178,
jutta.marjamäki@ylojarvi.fi
Poistuminen | Toimielimet | Siivikkalan koulun johtokunta | Esityslista 03.09.2012 | Avaa haku
©