Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Esityslista 13.09.2012 | Avaa haku

Metsäkylän koulun johtokunta
Esityslista 13.09.2012 Asianro 8Metsäkylän koulun johtokunta
 
13.09.2012

 

8

Metsäkylän koulun lukuvuosisuunnitelma 2012 - 2013

 

653/41.411/2012

 

METJTK

Tiedoksi
Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva suunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, opetustunneista ja opetuksen yhteydessä järjestettävästä muusta toiminnasta, työajoista, koulun ulkopuolella annettavasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Sivistysosaston johtosäännön 22 §:n mukaan johtokunnan tehtävänä on hyväksyä koulun lukuvuosisuunnitelma ja vahvistaa siihen liittyen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma.

 

Oheismateriaali
- Metsäkylän koulun lukuvuosisuunnitelma lv. 2012 - 13

 

Lisätiedot
Ari Anttila, p. 050 561 1126, ari.anttila@ylojarvi.fi

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan Metsäkylän koulun lukuvuoden 2012-13 suunnitelman, johon sisältyy myös kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma sekä tulevaa lukuvuotta ja oppilaitoksen toimintaa koskeva arviointisuunnitelma.
Poistuminen | Toimielimet | Metsäkylän koulun johtokunta | Esityslista 13.09.2012 | Avaa haku
©