Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku

Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2012 Pykälä 3Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
§ 3
27.08.2012

 

Työsuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2012-2013 

653/41.411/2012

 

YYKJTK § 3

Johtokunnan tehtävänä on …


2) hyväksyä opetussuunnitelmaan liittyvä lukuvuosittain laa


dittava suunnitelma POA 9 §:n mukaisesti elokuun loppuun


mennessä

Ehdotus työsuunnitelmaksi on liitteenä 1. 

 

Lisätiedot
Seppo Kuusela, p. 050 516 9083, seppo.kuusela@ylojarvi.fi

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta päättää hyväksyä liitteenä 1 olevan työsuunnitelman lukuvuodelle 2012-2013

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----


 

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku
©