Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku

Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
Pöytäkirja 27.08.2012 Pykälä 4Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta
§ 4
27.08.2012

 

Kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma 

YYKJTK § 4
Opetuksessa tulee olla yhteistyössä kotien kanssa. (POL 3

§)


Johtokunnan tehtävänä on…

.

2)hyväksyä opetussuunnitelmaan liittyvä lukuvuosittain laadittava suunnitelma POA 9 §:n mukaisesti elokuun loppuun mennessä

.

6)vahvistaa kohtaan 2. liittyen erikseen kodin ja koulun yhteistyötä koskeva lukuvuosisuunnitelma (Siv.os.joht.säänt. 22 kohta 6)

 

Ylöjärven kaupungin opetussuunnitelman mukaan koulun tulee toimittaa koteihin perustiedot keskeisistä opetusjärjestelyistä. Tämä voi tapahtua esimerkiksi syystiedotteella, luokkien

vanhempainilloissa tai esimerkiksi koulun kotisivujen välityksellä. Koulun johtokunnan tulee käsitellä opetusjärjestelyjen suunnitelma elokuun aikana.

 

Ylöjärven Yhtenäiskoulun opetussuunnitelman mukaan kodin ja koulun yhteistyössä pyritään aikuisten avoimen ja tasaveroiseen kumppanuuteen ja kanssakäymiseen lapsen kasvatukseen ja opetukseen liittyvissä asioissa. Koulu informoi vanhempia koulun toiminnan lakisääteisistä tavoitteista ja kouluyhteisön eri osapuolten oikeuksista ja velvollisuuksista sekä opetussuunnitelman pääpiirteistä. Yhteistyön muodot vaihtelevat tarpeen mukaan koko koulun, luokkatasojen tai luokkien vanhempaintapaamisista opettajan ja vanhempien oppilaskohtaiseen neuvonpitoon.

Kodin ja koulun keskeinen tiedonvälityksen yhteistyöväline on Wilma-ohjelma.

Koulu on kolmatta vuotta mukana Opetusministeriön ja Turun Yliopiston aloittamassa valtakunnallisessa Kiva-kouluohjelmassa. Kyseessä on koulukiusaamisen ehkäisemiseen ja selvittelyyn liittyvä hanke. Tämän ohjelman avulla halutaan mm. varmistaa huoltajien osallistuminen oppilaiden hyvinvoinnin takaamiseksi tehtävässä työssä.

Johtokunta haluaa rohkaista vanhempia aktiiviseen kanssakäymiseen koulun kanssa.

Tämäntyyppiseen toimintaan huoltajilla on mahdollisuus osallistua myös koulun vanhempainyhdistyksen (Kirva) toiminnan kautta. Vanhempainyhdistyksen rooli Kodin ja koulun yhteistyössä kasvaa jatkossa johtokuntien loppuessa vuoden 2012 lopussa. 

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta päättää vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä koskevan lukuvuosisuunnitelman.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----
Poistuminen | Toimielimet | Ylöjärven Yhtenäiskoulun johtokunta | Pöytäkirja 27.08.2012 | Avaa haku
©