Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku

Mutalan koulun johtokunta
Pöytäkirja 12.09.2012 Pykälä 6Mutalan koulun johtokunta
§ 6
12.09.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

MUTJTK § 6
Mutalan koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.


-----  

 
Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku
©