Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku

Mutalan koulun johtokunta
Pöytäkirja 12.09.2012 Pykälä 7Mutalan koulun johtokunta
§ 7
12.09.2012

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

MUTJTK § 7
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 18.09.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Maija Jalosen ja Riitta Murasen.


-----

 
Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku
©