Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku

Mutalan koulun johtokunta
Pöytäkirja 12.09.2012 Pykälä 8
Mutalan koulun johtokunta
§ 8
12.09.2012

 

Mutalan koulun lukuvuosisuunnitelma lkv 2012-2013

 

653/41.411/2012

 

MUTJTK § 8
Koulun tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma (POA 9§).

 

Mutalan koulun lukuvuosisuunnitelma sisältää mm. seuraavaa:

 

-
opetuksen yleinen järjestäminen
-
opetukseen ja muuhun koulun tehtävän mukaiseen toimintaan käytettävät tuntimäärät
-
koulun rehtorin, opettajien ja tuntiopettajien viikottaiset opetustunnit ja heille määrätyt tehtävät
-
koulun ulkopuolella annettava opetus
-
muut tarpeelliset opetuksen järjestämiseen liittyvät asiat, kuten kerhotyö
-
kodin ja koulun yhteistyö
-
painopistealueet
-
arviointisuunnitelma

 

Sivistysosaston johtosäännön 23 §:n mukaisesti koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyy johtokunta.

 

Mutalan koulun rehtori ja opettajat valmistelevat lukuvuoden 2012-2013 lukuvuosisuunnitelman, jonka rehtori esittelee johtokunnalle kokouksessa.

 

Oheismateriaali
- Mutalan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

Rehtori ehdottaa:


Johtokunta hyväksyy esitellyn suunnitelman Mutalan koulun lukuvuosisuunnitelmaksi 2012-2013.

 

Päätös
Hyväksyttiin.


-----

 

Lisätiedot
Rehtori Kalle Nuoranne

puh. 040 806 2261

kalle.nuoranne@ylojarvi.fi
Poistuminen | Toimielimet | Mutalan koulun johtokunta | Pöytäkirja 12.09.2012 | Avaa haku
©