Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Karhen koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 6Karhen koulun johtokunta
§ 6
18.09.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 

KARJTK § 6

Karhen koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

 

Päätös:
Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

- - -

 

 
Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©