Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Karhen koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 7Karhen koulun johtokunta
§ 7
18.09.2012

 

Pöytäkirjan takastajien valinta

 

KARJTK § 7

Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 25.9. klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkrjan.

 

Päätös:
Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Pertti Kuusniemi ja Timo Järvenpää.
Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©