Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Karhen koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 8
Karhen koulun johtokunta
§ 8
18.09.2012

 

Karhen koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

653/41.411/2012

 

KARJTK § 8

Perusopetusasetuksen 9 §:n mukaan opetuksen järjestäjän tulee lukuvuosittain laatia opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma, jossa määrätään opetuksen yleisestä järjestämisestä, oppitunneista, koulun ulkopuolella järjestettävästä opetuksesta sekä työajoista.

 

Koulun johtokunnan tehtävänä on sivistysosaston johtosäännön mukaan hyväksyä koulun lukuvuossuunnitelma ja vahvistaa kodin ja koulun yhteistyötä koskeva suunnitelma. Johtokunta hyväksyy myös arviointisuunnitelman.

 

Oheismateriaali
Karhen koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013.

 

Lisätiedot
Rehtori Rakel Pikkuvirta, p. 050 3904669

rakel.pikkuvirta@ylojarvi.fi

 

Rehtori ehdottaa
Johtokunta päättää hyväksyä esityslistan oheismateriaalina olevan Karhen koulun lukuvuosisuunnitelman 2012-2013 ja vahvistaa suunnitelmaan sisältyvät kodin ja koulun yhteistyötä sekä lukuvuoden arviointia koskevan osan.

 

Päätös:
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.

- - -

 
Poistuminen | Toimielimet | Karhen koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©