Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Takamaan koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 1Takamaan koulun johtokunta
§ 1
18.09.2012

 

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

TAKJTK § 1
Takamaan koulun johtokunnan kokouksen laillisuuden edellytyksenä on, että kokouskutsu on johtokunnan päättämällä tavalla toimitettu johtokunnan jäsenille ja että saapuvilla on enemmän kuin puolet johtokunnan jäsenistä.

 

Päätösvaltaisuuden edellytyksenä on, että kokouksessa on vähintään neljä jäsentä.

 

Päätös
Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

-----
Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©