Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Takamaan koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 2Takamaan koulun johtokunta
§ 2
18.09.2012

 

Pöytäkirjan tarkastajien valinta 

TAKJTK § 2
Tämän kokouksen pöytäkirja on ilmoitettu pidettäväksi nähtävänä 25.09.2012 klo 10-15, joten se tulisi tarkastaa viimeistään mainitun päivän aamuna ennen klo 10.00.

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta valitsee kaksi jäsentään tarkastamaan kokouksesta laadittavan pöytäkirjan.

 

Päätös
Johtokunta valitsi pöytäkirjan tarkastajiksi Miko Andströmin ja Juha-Matti Mykkäsen.

-----
Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©