Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku

Takamaan koulun johtokunta
Pöytäkirja 18.09.2012 Pykälä 3
Takamaan koulun johtokunta
§ 3
18.09.2012

 

Takamaan koulun lukuvuosisuunnitelman hyväksyminen lukuvuodelle 2012-2013

 

653/41.411/2012

 

TAKJTK § 3
Koulun tulee laatia lukuvuosittain opetussuunnitelmaan perustuva lukuvuosisuunnitelma (POA 9§). Sivistysosaston johtosäännön 23 §:n mukaisesti johtokunta hyväksyy vuosittain koulun lukuvuosisuunnitelman, jossa määrätään opetuksen järjestämisestä, opetustunneista sekä muusta toiminnasta, koulun ulkopuolella tapahtuvasta opetuksesta sekä muista tarpeellisista opetuksen järjestämiseen liittyvistä asioista.

 

Oheismateriaali
Takamaan koulun lukuvuosisuunnitelma 2012-2013

 

Rehtori ehdottaa:

Johtokunta hyväksyy esitellyn suunnitelman Takamaan koulun lukuvuosisuunnitelmaksi lukuvuodelle 2012-2013.

 

Päätös
Hyväksyttiin keskustelun jälkeen.


-----

 

 

Lisätiedot
Rehtori Timo Juvakka

puh. 050 584 5022

timo.juvakka@ylojarvi.fi

 
Poistuminen | Toimielimet | Takamaan koulun johtokunta | Pöytäkirja 18.09.2012 | Avaa haku
©